ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  • Vắc xin 0988777700
  • Sinh phẩm 0988778811
  • Dược phẩm 0988778338
  • OTC 0988778822
  • Safpo 0988777700
  • Fastex 0988777766
Home Tiêm chủng Lịch tiêm chủng Lịch tiêm chủng các loại vắc xin
Lịch tiêm chủng các loại vắc xin

240912 041535lich tiem test 4 01 01.jpg

Lịch tiêm chủng vắc xin_mặt 1

240912 041602lich tiem test 4 02.jpg

Lịch tiêm chủng vắc xin_mặt 2

Đối tác